Om Staglaberget

Staglaberget har för avsikt att belysa och främja läktarkulturen kring Östers IF. Här hittar du inga analyser av spelsystem eller detaljerade matchrapporter – sådant lämnar vi till andra. Istället kan du vänta dig en varierande ström av supporterrelaterade nyheter, reportage och kuriosa kring läktarkultur i allmänhet och Österläktaren i synnerhet.

Staglaberget är helt fristående och åsikter framförda här ska således inte kopplas samman med varje sig Östers IF, East Front eller någon annan Östergruppering.

banner